Best Employers Eastern Region Winners 2012

Large Employers

Best Overall Large Employer:                

Benefit 195X63                     

Award for Customer Focus:

Jackson                                      

Award for Innovation: 

Benefit 195X63

Award for Vision and Motivation:                         

Tristellogo                                

Award for Employee Values: 

Luminus Group Logo      

Small Employers

Best Overall Small Employer:                                 

Poundgates   

Award for Customer Focus:     

Travel Stop 195X135                             

Award for innovation:                

 Spring 195X64      

Award for Vision and Motivation:            

Arhc 195X69                          

Award for Employee Values: 

Poundgates